Yhteystiedot

Ville Kotkatvuori
Lähijakelukuljetukset
puh. 0400 742 508
ville.kotkatvuori@kuljetukset.fi

Sami Mäkinen
Kuljetuspalvelut
puh. 0400 522 296
sami.makinen@kuljetukset.fi

Jussi Mäkinen
Kuljetuspalvelut
puh. 0400 755 399
jussi.makinen@kuljetukset.fi